Business Park RousseТоп ОфертиBusiness Park Rousse
 
english    |    български    |    romanian
 
0 ОПИСАНИЕ
0 МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ
0 ПРЕИМУЩЕСТВАТА НА ГРАД РУСЕ
0 ОБЩ ПЛАН
0 СНИМКИ
0 ВИДЕО
 
БИЗНЕС ПАРК РУСЕ
е проект, чиято цел е да предостави на бизнеса в града първокласна среда, да отговори на динамиката на пазара и на последните международни стандарти в бранша и да гарантира качество на предлагането.
 
КОНЦЕПЦИЯТА НА БИЗНЕС ПАРК РУСЕ
е да съответства на темпото, с което се развиват бизнесът и пазарът на имоти – все по-интензивното навлизане на международни компании; на ориентацията на вече работещите у нас чужди фирми към офис площи от по-висок клас; на по-високите изисквания на българския бизнес към характеристиките на работната среда и търсенето на по-съвременни, комуникативни и луксозни бизнес пространства.
 
НАЙ-ГОЛЯМОТО ПРЕИМУЩЕСТВО
на такъв тип площи е концентрацията на различни видове бизнес на едно място, което води до по-лесна комуникация, създаване на партньорства и по-добри възможности за привличане на потенциални клиенти.
 
ПРОЕКТЪТ ПРЕДВИЖДА
изграждането на офисни площи клас А, един подземен и шест надземни етажа с разгъната площ от 32 000 кв. м. Предвижда се целият обект да разполага с над 600 паркоместа, от които 260 са в подземния паркинг.

 
 
logos
 
 
eXTReMe Tracker