Business Park RousseТоп ОфертиBusiness Park Rousse
 
ЛИЦЕНЗИРАНИ ПАЗАРНИ ОЦЕНКИ
 

      Лицензираното оценяване е основна част от дейността ни, която позволява изготвяне на обективно мнение като трета страна. От огромно значение както за нашите клиенти, така и за нас е безпристрастността. Тя предопределя безрезервното приемане на оценките на "Олимпия" недвижими имоти от съдебни и регулаторни органи, финансови институции, банки, управителни съвети и акционери.

      "Олимпия" недвижими имоти има установени трайни контакти и работи в тясно сътрудничество с много банки, застрахователни компании, държавни институции, големи корпоративни фирми и т.н.

      Лицензираните оценки на "Олимпия" недвижими имоти се изготвят при оценка на обезпечения по кредити за недвижимо имущество, земеделска земя, съоръжения, оборудване и цели предприятия. Нашият екип работи в тясно сътрудничество с кредитни инспектори от водещи банки при установяване на отношението между вложени и получени капитали от недвижими имоти.

      Услугата лицензирани оценки включва:

  • експертни оценки на имущество, служещо за обезпечение по ипотечни кредити на физически лица и корпоративни клиенти на банките.
  • поема и ангажимент за реализация на ипотекираните имоти, ако кредитите не се обслужват и се налага продажба на имота в полза на банката в съответствие с получената пазарна стойност в експертната оценка.
 

 
 
logos
 
 
eXTReMe Tracker